Belangrijk bericht

Heidekapel gaat in winterpauze

Heidelaan 24-26; 8420 Klemskerke, De Haan

Veel is in beweging in de samenleving en de kerken. De kerk is in enkele tientallen jaren enorm geëvolueerd. De tijd van de nokvolle kerken voor de mensen in de wijk of de buurt is achter de rug.

De parochies moeten keuzes maken en prioriteiten stellen. De federatie beschikt over vijf kerken. De geloofsgemeenschap van de Heidekapel is trouw  en levendig. De kerkgangers bewegen zich ook reeds meer van de ene kerk naar de andere.

De kerkraad Sint-Clemens heeft beslist om een winterpauze in te schakelen voor de Heidekapel. De Heidekapel gaat nu in de winter dicht.

De kapel sluit concreet zijn deuren van zaterdag 5 oktober 2019 tot donderdag 30 april 2020. De Heidekapel zal tijdens zeven wintermaanden volledig afgesloten zijn. Daarna gaat de Heidekapel weer open. Mei is de Mariamaand. De eerstecommunie valt op 9 mei.

De verwarming in de Heidekapel is een probleem dat niet op korte termijn op te lossen valt. Daarnaast dienen een aantal herstellingen te worden uitgevoerd.

Bovendien vergt de wintertijd van de mensen van het dagelijks onderhoud meer inspanningen.

Tijdens de winter zijn er minder aanwezigen in de kerk, ook minder vakantiegangers.

De verantwoordelijkheid van de beslissing ligt bij de kerkfabriek van Sint-Clemens.

De communicatie doet de pastoor tijdens de weekendmissen van de hele federatie op 7-8 september.

De bekendmaking komt ook in Kerk en Leven, op facebook en de website kerkendehaan.be en als een affiche aan de kerkdeuren van de federatie.

De weekendmis op de (onpare) zaterdagen om 17 uur in de Heidekapel gaat tijdens deze winterpauze door in de parochiekerk Sint-Clemens, alsook de gebedsvieringen op woensdag, de repetities van het koor op dinsdag… Dopen, huwelijken en begrafenissen gaan door in Sint-Clemens. De kerkgangers zullen tijdens de winter naar kerken in de buurt moeten trekken voor de eucharistievieringen, voor een gebedsmoment of het ontsteken van een kaars bij het Mariabeeld.

Niets verdwijnt of wordt afgeschaft. Alleen de locatie van de kerk verplaatst zich. Geen enkele viering wordt geschrapt. Alle vieringen gaan door in de parochiekerk Sint-Clemens. Voor de schoolmissen zoeken we met de Heideschool nog naar een alternatief.

De mensen van de Heidekapel zullen het nieuws heel jammer en triest vinden. De wintersluiting zal voor de traditie van zestig jaar Heidekapel zwaar aankomen. Onze excuses voor de ongemakken die het meebrengt.

Voor de toekomst van de Heidekapel belooft de kerkfabriek er verder werk van te maken. Vanzelfsprekend dringt een ernstig en sereen debat op over de toekomst van de kerken van de federatie. Bovendien gaat zo’n debat in heel het land door op alle niveaus.

Overleg met de stuurgroep van de federatie over de verdere perspectieven van de Heidekapel dringt zich vanzelfsprekend op.

Jos De Muynck, pastoor federatie De Haan, mede in naam van de kerkfabriek Sint-Clemens

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *