Kerkstraat 87, 8420 Wenduine

Ligging

Openingsuren

Alle dagen van 9 uur tot 17 uur, in juli en augustus tot 18 uur

Heilige missen

Zie pagina Vieringen

Bijzonderheden

In de kerk van de heilige Kruisverheffing staat een kruisbeeld van de Kruisverheffing. Jaarlijks draagt een processie dit kruisbeeld voor de zeezegening mee. Mensen vereren ook dit kruisbeeld in de loop van het jaar. Het beeld van Onze Lieve Vrouw in de kerk kent eveneens een grote devotiepraktijk.

Geschiedenis

 • 1135: in een document met de bezittingen van de Brugse Sint-Donaaskerk is er sprake van een kleine hulpkapel in Wenduine, die afhangt van het naburige Uitkerke.
 • 1164: Wenduine zou mogelijk al een zelfstandige parochie zijn.
 • tussen 1183 en 1187: de kapel wordt tot zelfstandige parochiekerk verheven. Van die vroegste kerk zijn nog een aantal resten bewaard, te zien aan het metselwerk met ‘moefen’.
 • eerste helft van de 13de eeuw: de kerk wordt verbouwd.
 • +/- 1290: de kerk wordt uitgebreid met zijbeuken en zijkoren waardoor de achthoekige toren niet meer achteraan de kerk maar als vieringtoren is uitgebouwd. De kerk zou nu het plattegrond hebben van een kruiskerk met smalle zijbeuken en -koren.
 • 1546-1547: werken aan de toren, de bovenbouw krijgt zijn huidig uitzicht; de hoge toren dient tevens als zeebaken met een torenwachter. De zonnewijzer, aangebracht in 1380, wordt vervangen door een uurwerk.
 • 1555: het hoogkoor wordt geflankeerd door een Onze-Lieve-Vrouwkoor aan de noordzijde en een Kruiskoor aan de zuidzijde.
 • 1566: tijdens de godsdiensttroebelen, ten gevolge van de beeldenstorm, geraakt de benedenkerk in onbruik en valt ten prooi aan vernielingen; de buitenmuren blijven staan.
 • 1670: uit rekeningen valt op te maken dat het leger de kerk gebruikt als paardenstalling.
 • 1609-1614: begin van de herstellingen.
 • 1642: een grote bouwcampagne; omwille van het geslonken aantal parochianen opteert het kapittel voor een kleinere kerk.
 • +/- 1652: het hoofdkoor is gerestaureerd; daarna volgt het noordkoor.
 • 1654: het zuidkoor is afgewerkt. De vroegere vieringtoren, toen met scherpe spits, staat nu als geveltoren voor de driebeukige kerk.
 • 1839: de torenspits wordt vervangen door een lage, stompe kap.
 • 1840-1841: de kerk krijgt een marmeren vloer
 • 1849: plaatsing van een orgel. Pastoor Pollet vraagt aan architect Nicholson een ontwerp tot herstellingen en uitbreiding van de kerk. Dit resulteert enkel in de restauratie van de vensters in 1870.
 • +/- 1900: Wenduine is een levendige badplaats en de kerk is in de zomer stilaan te klein voor de groeiende stroom badgasten. Een uitbreiding dringt zich op.
 • 1906-1907: Architect A. Depauw (Brugge) ontwerpt een nieuwe benedenkerk. De werken worden uitgevoerd door aannemer A. Van de Kerckhove uit Ingelmunster. Dan volgt de restauratie van de toren met gebruik van ‘moefen’; het dakje wordt vervangen door een slanke spits.
 • 1909: alle werken zijn klaar; de kerk heeft nu opnieuw het uitzicht van een kruiskerk met vieringtoren.
 • 20 januari 2003: de volledige kerk is als beschermd monument erkend.