Tussen golven en gebeden: zeezegeningen aan de kust [2024]

Een bekende en oude traditie van onze kust is de zeezegening. In veel gemeenten aan de kust wordt er ieder jaar zo’n zegening georganiseerd

Op Kerknet verscheen op 30 april een artikel van de Zeezegeningen aan onze kust. Hiervoor stelde de redactie enkele vragen aan pastoor Jos. U kunt het artikel hieronder lezen.

Zeewijding of zeezegening?

Een ‘wijding’ slaat vooral op het sacrament van de wijding, namelijk de wijding tot bisschop, priester of diaken. Naast de wijding van personen, wordt de term ‘wijding’ ook wel gebruikt voor belangrijke voorwerpen in de liturgie zoals de wijding van een kerk of een altaar. De term ‘zegenen’ daarentegen is veel ruimer qua toepassingsgebied (bv. een nieuw huis, een icoon, een boekentas…) en is minder specifiek van betekenis. Voor de zee spreken we dus over een ‘zeezegening’. Daarmee bedoelen we een gebedsviering waarin God gedankt en geprezen wordt als bron van alle heil en zegen. Op basis daarvan vragen we Hem dat Hij allen die op zee zijn – voor hun werk als visser, op reis of voor hun ontspanning – heilvol nabij mag zijn en hen zou behoeden en beschermen.

Hoelang wordt de zeezegening in Wenduine al georganiseerd?

Jos Demuynck • Wanneer precies de zegening is gestart, dat kan ik niet zeggen. In Wenduine bloeide al voor de Geuzenberoerten een intensieve Kruisdevotie. De parochiekerk is trouwens vanaf haar stichting toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing. Rond de jaren 1550 weken de vissers van Wenduine naar Blankenberge uit. In de zestiende en zeventiende eeuw was het een vaste gewoonte dat uit de omliggende parochies geestelijken, notabelen en inwoners voor de ommegang naar Wenduine kwamen. Rond 1700 wordt voor het eerst de Blankenbergse vissersgilde genoemd.

Wat houdt een zeezegening precies in?

Jos Demuynck • De zeezegening start in de Heilige-Kruisverheffingskerk met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarna vertrekt een processie met harmonie, kerkgangers, het Heilig Kruis, politici, parochiemedewerkers en de pastoor, met het heilig Sacrament, door de centrale Kerkstraat naar de Zeedijk en het strand. Daar volgt een heel pakkend moment op het strand met vendelzwaaiers, de harmonie Sint-Leo, een dansgroep, voordracht en zang. Het wil de herinnering oproepen aan de legende van het terugvinden van het Heilig Kruis op het strand. Daar leest de pastoor ook een fragment uit het evangelie en houdt hij een gebedsmoment met zegening van de zee. De hele regie op het strand is in handen van de gemeente.

Wat is de betekenis van een zeezegening?

Jos Demuynck • In een gebed vragen we God om een zegen over de zee, over de slachtoffers van rampen, over de vissers en de zeemacht, de watersport en de jachten. Zegenen is Gods genade vragen.

ZEEZEGENINGEN DEZE ZOMER AAN O NZE KUST

Donderdag 9 mei om 11.30 uur

  • Zeezegening Plein voor Sint-Bernarduskerk Nieuwpoort-Bad

Pinkstermaandag 20 mei om 9.30 uur

  • Zeezegening Heilige-Kruisverheffingskerk Wenduine

Pinkstermaandag 20 mei om 10 uur

  • Vissershulde, met zegening boten in de Vismijn te Nieuwpoort

Zondag 23 juni om 9.45 uur

  • Zeezegening aan het Visserskruis te Zeebrugge 

Zondag 30 juni om 9.30 uur

  • Zeezegening bij de Mariakapel Oostduinkerke

Zaterdag 6 juli om 18 uur

  • Duynewake bij de Visserskapel Bredene

Zondag 7 juli om 10 uur

  • Zeezegening  Strand Blankenberge ter hoogte van de vuurtoren

Zondag 13 juli om 11 uur

  • Zeezegening en zegen boten Pierre Bortierplein in De Panne

Donderdag 15 augustus om 9.45 uur

  • Zeezegening Sint-Antoniuskerk Heist