Inleiding

De Federatie Kerkhaan, Pastorale Eenheid in wording, hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018).
Lees hieronder onze privacyverklaring

Uw privacy

Federatie Kerkhaan vzw hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
Als organisatie is Federatie Kerkhaan vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wie zijn wij

Federatie Kerkhaan vzw, Grotestraat 14, 8420 De Haan.
Het adres van onze website is: https://www.kerkendehaan.be.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

 Federatie Kerkhaan, pastorale eenheid in wording, Kerkhaan, vzw
Grotestraat 14, 8420 De Haan
jos.demuynck@skynet.be

Welke persoonlijke data we verzamelen

* Als je een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats).

* Als je huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, e-mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels.

* Als je een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform kerkelijk recht.

* Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, adres en eventueel ook mailadres en telefoon, en de naam van de parochie.

* Ben je lid, of is jouw zoon of dochter lid van onze misdienaars of acolietengroep dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres, en de naam van de parochie.

* Van de abonnees van onze nieuwsbrief bewaren we het mailadres, de naam en de voornaam.

* Wanneer je het inschrijfgeld voor een initiatief van de Federatie overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen, mocht een activiteit geannuleerd worden. * De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Waarom we gegevens verzamelen

* Uw persoonsgegevens worden door Federatie Kerkhaan vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Federatie Kerkhaan vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)

* Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)

* Bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.

Bescherming van uw gegevens

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters en deze gegevens worden bewaard op papier, op Excel, in een afgesloten kast, in een databank, op een PC die beveiligd is, in een cloud van OneDrive. De gegevens van de contactpersonen zijn beveiligd onder meer door een gebruikersnaam en paswoord. Volgende personen zijn beheerder van de registers: Wim Janssens, Jaklien Van Slambrouck, Etienne Dewulf, Rosemonde Hellinckx, Ronny Vanpraet, Jos De Muynck.

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je betreffende je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van Federatie Kerkhaan), volstaat  het ons dat mee te delen op (jos.demuynck@skynet.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Met wie we uw data delen

Je persoonlijke gegevens geven we nooit door aan derden

Audio-visueel materiaal en sociale media

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.

Website en sociale media.

– Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.

– Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

Contactformulieren

Algemeen contactformulier

Hiermee verzamelen we uw naam, voornaam emailadres en uw commentaar. Dit houden we nog maximaal 2 jaar bij na einde van de betreffende communicatie of samenwerking.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bewaartermijn

De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. Federatie Kerkhaan vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens Federatie Kerkhaan vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

* Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt

* Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

* Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

* Recht op bezwaar

* Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.

* Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.

* Recht op beperking van verwerking

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: jos.demuynck@skynet.be