Welkom

We heten u van harte welkom op deze site van de federatie De Haan, een pastorale eenheid in wording. U bent natuurlijk ook welkom in onze gemeenschappen.
De vijf kerkgebouwen blijven elke dag open voor persoonlijk gebed, bezinning of om een offerkaars te branden.

Wegens ziekte van koster Wim Janssens kan de opname van het woord en het lied bij de zondag voor onbepaalde duur niet doorgaan.

In het weekend voorzien we steeds in elke parochiekerk eucharistievieringen en tijdens de weekdagen gaan er op woensdag, op donderdag of vrijdag ook missen door.
De data liggen vast en vind je in het meeneemblaadje van alle missen in elke parochiekerk of bekijk de uurregeling op de pagina vieringen van deze website.

Heb je een vraag, een opmerking of bedenking neem dan contact met de pastoor, met een medewerker of via ons contactformulier.

Met vriendelijke groeten,
pastoor Jos De Muynck en alle parochiemedewerkers.