Clemensstraat; 8420 Klemskerke, De Haan

Ligging

Openingsuren

Van Palmzondag tot 2 november open van 10 uur tot 17 uur

Heilige eucharistievieringen

Zie pagina Vieringen

Bijzonderheden

In de kerk van Sint-Clemens die een beschermd monument is vereren de gelovigen en passanten het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Geschiedenis

  • In oorsprong gaat het om een gotische kerk, ingeplant aan de oostrand van de dorpskern, omgeven door een ommuurd kerkhof en een omlopende bakstenen stoep.
  • 13de-14de-eeuw: De huidige driebeukige hallenkerk met achtzijdige westtoren gaat terug op een kerkgebouw met schip, kruisbeuk met vieringtoren en koorpartij. Hiervan blijven het noordelijke zijkoor (13de eeuw), het zuidelijke zijkoor en het onderste gedeelte van de toren (14de eeuw) bewaard. 
  • 17de eeuw: Door vernielingen gedurende het laatste kwartaal van de 16de en eerste kwartaal van de 17de eeuw wordt het schip afgebroken waardoor de vieringtoren nu als geveltoren dienst doet.
  • 1717: aan de vieringtoren wordt een klein voorportaal gebouwd.
  • 1890-1895: onder leiding van architect Ammery wordt een drastische binnenrestauratie verricht waarbij onder meer de oorspronkelijke zuilen met kapitelen, de houten zoldering en de aankleding van de binnenmuren worden vernieuwd.
  • 1902-1903 een buitenrestauratie wordt uitgevoerd waarbij o.m. een roosvenster wordt aangebracht boven het westportaal.
  • 5 november 1974: beschermd monument.
  • 10 maart 2014: restauratie aanvaard door kerkfabriek. Deze laatste restauratie betrof de daken, de gevels (o.a. het voegwerk) en de zolders. De kerkvloer werd uitgebroken en vervangen door een nieuwe betegelde vloer met vloerverwarming, na uitvoering van een uitgebreid archeologisch onderzoek. Een aantal elementen van het interieur zoals witstenen kapitelen, houten lijsten,… werden eveneens gerestaureerd. De resultaten van het archeologisch onderzoek zijn achteraan in de kerk te bezichtigen.